Beton i cement: specyfikacje techniczne, oznaczenia,

W ludziach często występuje substytucja pojęć, jeśli chodzi o rozpowszechniony środek wiążący i uzyskaną na jego bazie kompozycję budowlaną. W związku z tym należy wziąć pod uwagę różnicę między cementem i betonem, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. W tym celu należy przeanalizować każdy materiał osobno.

Zdjęcie przedstawia zaprawę cementową.

Baza wiążąca do zaprawy

Cement jest sztucznym spoiwem, który w procesie oddziaływania z wodą i innymi cieczami pozwala uzyskać plastyczną masę, która twardnieje przez pewien czas. Mieszanka sucha jest najczęściej dostarczana na rynek w opakowaniach papierowych. Waga jednej torby wynosi zwykle 50 kg.

Proces produkcyjny

Materiał do produkcji mieszanek budowlanych do różnych celów jest wytwarzany przez ogrzewanie wapna i gliny lub podobnych składników do temperatury 1450 stopni. Homogeniczna masa topi się tworząc granulki klinkieru, które są następnie łączone z gipsem. Rezultatem jest kompozycja drobnego zmielenia.

Wapno mineralne można zastąpić niektórymi rodzajami siarczanu wapnia. Czasami warunki techniczne pozwalają na użycie innych materiałów.

Poniżej przedstawiono główne fazy powstałego klinkieru, od których zależy jakość produktu.

 • Alyt jest najważniejszym składnikiem cementowego produktu pośredniego. Jego zawartość waha się od 50 do 70 procent. Struktura i skład związku są modyfikowane ze względu na umieszczenie obcych jonów.
 • Belit to krzemian diwapniowy, który zwiększa właściwości wytrzymałościowe zapraw przez długi czas.. Jest zawarty w ilości 15-30 procent całkowitej masy.
 • Faza aluminiowa - glinian trójwapniowy, który szybko reaguje z wodą. Jeśli nie dodano środka zatrzymującego, takiego jak gips, może wystąpić niepożądane ustawienie.
 • Faza ferrytowa Zaprawa musi aktywnie utwardzać się w początkowym okresie odlewania. Szybkość utwardzania może się nieznacznie różnić w zależności od składu i innych cech.
Wygląda jak sucha kompozycja.

Uwaga! W klinkierze cementowym najczęściej występują inne fazy, w tym: tlenek wapnia i siarczany alkaliczne. Ich zawartość wewnątrz substancji jest niewielka.

Specyfikacje techniczne

Istnieje kilka odmian produktów cementowych, ale cement portlandzki jest szczególnie popularny, dlatego powinniśmy się tam zatrzymać. Jego właściwości mogą się nieznacznie różnić w zależności od marki, ale w każdym przypadku musi spełniać ustalone wymagania GOST 10178-85, które znajdują odzwierciedlenie w poniższej tabeli.

Charakterystyka Wymagania
Siła po 28 dniach >39,2 МПа
Specyficzna powierzchnia >2800 см2/г
Przejdź przez sito 85 %
Zawartość radionuklidów
Nierozpuszczalna pozostałość
Strata masy przy zapłonie
Siła po 3 dniach Brak standaryzacji

Suplement! Ciężar 1 m3 cementu wynosi około 1300 kg, jednak ostateczny ciężar będzie zależał od zawartości wilgoci w materiale i gatunku. Ponadto może zwiększać swoją gęstość podczas długotrwałego przechowywania.

Oznaczenie siły

Specjalne oznaczenia są zwykle stosowane do pakowania środka wiążącego, biorąc pod uwagę zdolność materiału do wytrzymania określonego obciążenia. W takim przypadku wpisz literę M i liczbę odpowiadającą liczbie kilogramów.

Вес куба цемента высоких марок может быть несколько больше. Наиболее популярной является продукция M400 и M500.

Wizualny stół: beton - marka cementu.

Mieszanka budowlana dla budowli

Najważniejsza różnica między betonem i cementem jest w nominacji. Segregator jest niezbędny do uzyskania kompozycji budowlanej, a sama kompozycja jest potrzebna do tworzenia różnych struktur. Po zestaleniu powstaje sztuczny kamień, który może mieć dowolny kształt.

Główne składniki

Mieszankę budowlaną można przygotować własnymi rękami przez krótki czas, czego nie można powiedzieć o cemencie. W trakcie gotowania musisz wybrać odpowiednie proporcje, aby uzyskać kompozycję danej marki lub klasy.

Poniżej są uważane za podstawowe składniki betonu.

 • Spoiwo w procesach fizycznych i chemicznych może stwardnieć przez pewien czas. Zmienia się w stan przypominający kamień, wiążąc pozostałe składniki.
 • Piasek działa jak drobny agregat. Jego skład granulometryczny wpływa na parametry technologiczne. Wraz ze zmniejszającym się modułem wielkości cząstek wzrasta zużycie środka wiążącego.
 • Żwir to duży kruszywo, które zajmuje większą część objętości mieszanki. Charakterystyki wytrzymałości zależą od jej jakości. Główne wymagania regulują paragrafy GOST 10268-80.
 • Woda pełni jednocześnie dwie funkcje. Przede wszystkim konieczne jest wystąpienie reakcji chemicznej. Również przy jego pomocy można przeprowadzić smarowanie komponentów, dzięki czemu mieszanina łatwo się dopasowuje.

Uwaga! Aby obliczyć cement na beton i ustalić ilość innych składników, należy określić klasę mieszanki, która ma być przygotowana na dowolną strukturę.

Proporcje rozwiązania

Stosunek wszystkich substancji zależy od tego, jaka marka kompozycji jest wymagana do przygotowania, a także od użytego środka wiążącego. Jeśli chodzi o ilość wody, jest ona wybierana w zależności od ciężaru głównego składnika. Płyn powinien być o połowę mniejszy od cementu.

Pokazuje proces tworzenia konkretnego składu.
Używany cement Marka betonu Żwir cementowo-piaskowy
M400 100 7-4,6-1
150 5,7-3,5-1
200 4,8-2,8-1
250 3,9-2,1-1
300 3,7-1,9-1
400 2,7-1,2-1
450 2,5-1,1-1
M500 100 8,1-5,8-1
150 6,6-4,5-1
200 5,6-3,5-1
250 4,5-2,6-1
300 4,3-2,4-1
400 3,2-1,6-1
450 2,9-1,4-1

Zwróć uwagę! Po przestudiowaniu proporcji można łatwo obliczyć objętość betonu z 50 kg cementu. W takim przypadku stanie się jasne, ile mieszanki wyjdzie z jednej torby.

Zużycie spoiwa

Przy tworzeniu różnych konstrukcji konieczne jest obliczenie cementu na kostkę betonu, ponieważ zwykle jednostką objętości jest m3. Wstępne obliczenia są potrzebne do zakupu odpowiedniej ilości materiału. Orientacyjne zużycie środka wiążącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Przedstawia środek do usuwania betonu i cementu z różnych powierzchni.
Klasa mieszanki w kilogramach na kostkę Marka cementu
M500 M400 M300
B10 - - 210-265
B12,5 - 210-265 230-290
B15 200-240 220-275 255-320
B20 235-293 265-330 300-385
B25 265-335 310-395 -
Sprzedaj 0 310-355 355-455 -
B35 355-455 - -
B40 415-520

Uwaga! Tabela pokazuje ilość cementu na kostkę betonową w kilogramach. Dzięki temu, znając wielkość wypełnienia, możesz łatwo obliczyć liczbę opakowań ze spoiwem.

Klasyfikacja produktu

 

Jedna z opcji klasyfikacji gotowych rozwiązań.
 • W zależności od przeznaczenia emitują zwykłe i specjalne preparaty. Pierwsze z nich znajdują zastosowanie w budownictwie cywilnym i przemysłowym, a drugie - w projektowaniu obiektów o wysokich wymaganiach dotyczących jakości i bezpieczeństwa.
 • Jako klasyfikator może działać jako rodzaj spoiwa, dlatego rozróżnić cement, tynk, krzemian i inne związki. Lista tych składników nie jest ograniczona.
 • Roztwory są również podzielone w zależności od rodzaju kruszywa, ponieważ może być gęsty, komórkowy, porowaty lub gruboziarnisty. Cechy jakościowe betonu cementowo-piaskowego będą w tym przypadku różne.
 • Klasyfikacja odbywa się zgodnie z warunkami hartowania, ponieważ mieszanina może utwardzać się zarówno w warunkach naturalnych, jak i podczas obróbki cieplnej pod wysokim lub atmosferycznym ciśnieniem.
 • W zależności od łatwości montażu wyróżniają się ruchome, sztywne i super sztywne rozwiązania.
Makrostruktura mieszaniny budowlanej.

Proces zagęszczania

Surową mieszaninę natychmiast po instalacji należy zagęścić, aby w środku nie było kieszeni powietrznych. Wraz z tym możliwa będzie redystrybucja masy cementowej dla lepszego kontaktu z kruszywem. Podczas tej operacji zwiększa się charakterystyka wytrzymałościowa materiału.

Zagęszczanie odbywa się za pomocą sprzętu wibracyjnego, którego cena jest wysoka. Podczas wstrząsania cząstki mieszaniny są w stanie zawieszenia, więc połączenie z innymi komponentami jest zerwane. Przy kolejnym ruchu siła pchania powoduje, że cząsteczki przyjmują bardziej korzystną pozycję.

Masowe zagęszczanie.

Podsumowując

Настоящая инструкция представлена, чтобы была видна разница между цементом и бетоном. После ознакомления с текстом становится ясно, что она на самом деле очень существенна (см.также статью «Состав и формула бетона»).

Inne szczegóły na ten temat znajdują się w wideo w tym artykule.

Dodaj komentarz