Jak obliczyć beton na fundamencie dla taśmy, fundamentu

Fundament jest fundamentem każdego budynku. Dlatego jego zakładka traktowana jest bardzo ostrożnie i stara się brać pod uwagę wszystkie punkty. W tym artykule zostaną podane obliczenia ilości betonu do ułożenia fundamentu, ponieważ beton jest głównym materiałem do wykonania utworu dźwiękowego.

Roztwór fotograficzny, który wylewa się według wstępnych obliczeń

Ilość pracy

Istnieje kilka głównych rodzajów baz, w których beton jest głównym materiałem budowlanym:

  • Opcja wstążkibez wątpienia jest najbardziej powszechny. Plus to najmniej kosztowne, nie wymaga poważnej wiedzy o pracy.
  • Płyta monolityczna kosztuje więcej, ale ma dobre cechy funkcjonalne. Przeważnie ten typ jest stosowany na glebach problemowych. Co ciekawe, monolit można ułożyć natychmiast i zaizolować.
  • Pilektórego fundamentem jest znudzony stos. Ten rodzaj fundamentu zyskuje coraz większą popularność, a aby nie wchodzić w szczegółowy opis, mówimy tylko, że można go stosować na dowolnych glebach, co jest ogromnym plusem.

Odpowiedź na pytanie, jak obliczyć objętość betonu na fundamencie, zależy w dużej mierze od rodzaju fundamentu.

Typ taśmy

Jest to najprostszy typ, zarówno pod względem projektu, jak i pod względem obliczeń.

Rozłożyć fundament w sekcji

Najpierw określ rozmiar, podstawę, tak zwaną sekcję. Aby ułatwić zliczanie, instrukcja zakłada dom o wymiarach 10 * 10.

Przeprowadzane są następujące obliczenia:

  • Najpierw określa się szerokość, która w tym przykładzie wynosi 0,4 metra.
  • Następnie określana jest głębokość. W tym przykładzie będzie to 1,5 metra. Natychmiast należy zauważyć, że bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę głębokość zamarzania gleby w obszarze, w którym wykonywana jest praca.
  • Długość wynosi 40 metrów. Wartość tę uzyskuje się przez dodanie długości wszystkich boków domu. A dom w tym przykładzie ma wymiary 10 * 10, jak już wskazano powyżej.

Następnie należy pomnożyć ze sobą wszystkie dostępne wartości: 0,4 * 1,5 * 40 = 24. Tak więc, dla fundamentu z domem o takich parametrach, będziesz potrzebował 24 kostek.Możliwe jest nalewanie coraz więcej, a z pewnością zapewnione zostanie cięcie betonu zbrojonego diamentowymi kręgami, więc musisz spróbować wejść w obliczenia.

Jedna z opcji cięcia diamentowego gotowych fundamentów betonowych

Zwróć uwagę! Powinniśmy również wspomnieć o elewacji, której nie uwzględniono w obliczeniach. Podczas układania betonowego fundamentu zawsze można zbudować rodzaj poduszki własnymi rękami, kładąc warstwę piasku o grubości 20 cm na dnie wykopu.

Jeśli fundament ma wznieść się ponad powierzchnię ziemi o 20 cm, wówczas obliczenia są prawidłowe, jeśli zostaną określone inne parametry, należy wziąć pod uwagę wysokość podstawy, biorąc pod uwagę to przesunięcie.

Płyta monolityczna

Teraz musimy pokazać, jak obliczyć, ile betonu potrzeba na fundamencie, jeśli chodzi o płytę monolityczną. To najprostszy sposób na obliczenie zakładek.

Musisz tylko pomnożyć parametry długości, szerokości i wysokości między sobą. Przykład: 10x10x0,2 = 20. Oznacza to, że przy takich wartościach będziesz potrzebował 20 kostek.

Przykład liczenia Monolith

Zwróć uwagę! Oddzielnie należy uważać objętość usztywnień. W końcu wynikowa objętość 20 kostek jest "czystą" objętością. W rezultacie podsumowano te 2 wskaźniki.

Pile вариант

Jeśli mówimy o stosie kwadratowym lub prostokątnym, wówczas stosowana jest metoda zastosowana dla litej płyty. Oznacza to, że wszystkie wskaźniki są po prostu mnożone razem. Ale w gruncie rzeczy mówimy o stosach okrągłych, do których można następnie wykorzystać diamentowe otwory do wiercenia w betonie, aby na przykład związać je z rusztem.

W tym miejscu należy zastosować specjalną formułę, zgodnie z którą iloczyn kwadratu promienia należy pomnożyć przez stały współczynnik "Pi", a wynik należy pomnożyć przez wysokość stosu.

Schematyczny opis jednego z obliczeń na palach

Ponieważ trudno jest obliczyć objętość betonu dla tego typu fundamentów, warto użyć specjalnych kalkulatorów. Przykład: o średnicy 0,2 mi wysokości stosu 1,5 metra, objętość wyniesie 0,047 sześcianu. Następnie wynikową wartość należy pomnożyć przez liczbę samych stosów.

Ekonomiczna kondycja

Należy zauważyć, że koszt fundacji może wynosić 30% wartości całego budynku. Dlatego bardzo ważne jest obliczenie kosztów tego etapu budowy. Aby zrozumieć, w jaki sposób obliczyć konkretny sześcian dla fundamentu, należy postępować z następujących punktów.

Konkretne ceny Możesz wylać gotowe rozwiązanie i możesz ugniatać się.
Ceny zbrojenia Materiał ten dobierany jest w zależności od rodzaju i, co najważniejsze, masy budynku.
Szalunki W przypadku niektórych rodzajów prac wymagana jest duża ilość deskowania dla konkretnej konstrukcji, a jego koszt również odgrywa dużą rolę.
Transport Transportные услуги по доставке всех строительных материалов на место производимых работ.
Powiązane koszty Oto koszty, które obejmują gwoździe, śruby, narzędzia, elektryczność.

Całkowitą cenę uzyskuje się poprzez zsumowanie kosztów wszystkich powyższych prac i materiałów.

Transportировка раствора включается в общую смету

Wniosek

Trudno jest samemu dokładnie obliczyć, ile materiału jest potrzebne na fundament i jego koszt. Jednak przy niskiej konstrukcji takie podejście jest uzasadnione. Jak nie pomylić się w obliczeniach pokaże wideo w tym artykule, które odpowie na kilka interesujących pytań.

Dodaj komentarz