Klasa wytrzymałości betonu: rodzaje i cechy

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów, który jednocześnie ma bardzo wiele różnych rodzajów. Wszystkie mają swoje unikalne cechy i cechy, nadające się do użytku w określonych warunkach, które jednocześnie mają własne oznaczenia i są wyświetlane w tytule. Jednak, gdy rozmawia się o klasie konkretnej siły, należy zwrócić uwagę na dwa elementy, które mają różne wskaźniki.

Amatorskie zdjęcie urządzenia destrukcyjne próbki kontroli jakości betonu

Rodzaje oznakowania

Для начала стоит отметить, что  класс и марка бетона по прочности являются совершенно разными понятиями. Они определяются совершенно противоположными методами и характеризуются отличными друг от друга величинами. Однако сразу стоит сказать о том, что они имеют схожие характеристики и если образец имеет определенный класс прочности, то ему обычно соответствует конкретная марка (читайте также статью «Бетонная подушка: цели и способы сооружения»).

Tabela przedstawiająca markę betonu z jego charakterystyką i klasą wytrzymałości, z którymi zwykle odpowiada

Metody badawcze

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wytrzymałość betonu i klasa betonu determinowane są przez prefabrykowane próbki. Zwykle mają one kształt sześcianu o boku 15 cm, w tej formie produkt jest umieszczany pod prasą, aby przejść niezbędny test.

Istnieją techniki testowania wytrzymałości na ściskanie przy użyciu próbek cylindrycznych, ale są one mniej dokładne, ponieważ implikują całkowitą awarię, a nie deformację.

Warto zauważyć, że przed wystawieniem próbek na aparaturę pozostawia się je na 28 dni, aby beton uzyskał niezbędną wytrzymałość, chodząc maksymalne parametry, będzie mógł zbierać dopiero po 90 dniach. Oznacza to, że gotowe produkty z tego materiału będą również miały taką jakość po tym czasie.

Należy wspomnieć, że zaczęły pojawiać się nowoczesne metody pozyskiwania takich danych za pomocą nowego sprzętu. Jednak nie są one w stanie uzyskać prawidłowego wyniku natychmiast po zestaleniu, a ich odczyty praktycznie nie różnią się od sprawdzonych metod.

Wskazówka! Należy wiedzieć, że testy są wykonywane tylko na wybranych partiach betonu, a ich wyniki będą dostępne dopiero po odlaniu produktu. Dlatego warto kupić rozwiązanie od sprawdzonych producentów, którzy sprawdzili się na tym rynku.

Klasa

  • Ten wskaźnik jest oznaczony literą B. W tym przypadku klasyfikacja betonu według wytrzymałości charakteryzuje materiał zgodnie z jego odpornością na ściskanie. W rzeczywistości jest to wpływ obciążeń pionowych.
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie za pomocą prasy hydraulicznej
  • Ten parametr jest mierzony w kilogramach na centymetr sześcienny. Te dane tworzą skład etykiety.
  • Zazwyczaj instrukcja montażu zawiera te dane, które są ważne w rozkładzie głównych obciążeń na etapie projektowania. W tym samym czasie, dla standardowej konstrukcji z budową fundamentu i jastrychu, klasa B15, która może być uznana za uniwersalną, jest całkiem odpowiednia.

Wskazówka! Powinieneś zawsze być zainteresowany tym parametrem, ponieważ można go uznać za główny. Określa zakres, a czasem nawet życie.

Błąd próbki podczas testów kompresji

Marka

  • Ten wskaźnik oznaczony jest literą M. Jest to jednak sama nazwa konkretnego rodzaju materiału.
Memo charakteryzujące cały proces określania wytrzymałości na ściskanie danego materiału wraz z ustaleniem klasy i marki
  • Należy zauważyć, że klasa wytrzymałości betonu według GOST musi odpowiadać określonej marce.. Na przykład W200 zwykle wytrzymuje takie same ciśnienia jak B15. W rzeczywistości są zawsze uważane za ten sam materiał.
  • Zazwyczaj liczby po znaku marki wskazują na jakość kompozycji cementu, co naturalnie wpływa na taki parametr, jak cena. Nie można jednak zapominać, że to oznaczenie ma określoną definicję. Faktem jest, że cyfra za literą M wskazuje, ile MPa może wytrzymać jeden kwadratowy kwadrat próbki bez widocznych uszkodzeń.
Obecnie nie ma idealnie dokładnych metod nieniszczącego testowania tych parametrów, dlatego wolą zaufać producentowi, ale sprawują kontrolę nad każdą partią i, jeśli nie spełniają, demontują projekt
  • Jeśli praca jest wykonywana ręcznie, najprostszym sposobem na zamówienie określonej marki niż określenie klasy. Faktem jest, że nazwa jest przez nią określona. Jednocześnie profesjonalni mistrzowie zalecają omawianie z dostawcą wszystkich właściwości materiału w celu uzyskania maksymalnych rezultatów.

Wskazówka! Zazwyczaj projektanci wiedzą, że prawie wszystkie parametry określone w specyfikacjach gwarantują tylko 95% dokładności. W tym przypadku nie zawsze podane dane odpowiadają rzeczywistości. Dlatego dokonują obliczeń, biorąc pod uwagę zaledwie dwie trzecie siły.

Beton zawsze był używany do tworzenia struktur o zwiększonej wytrzymałości, co oznacza, że ​​nie należy lekceważyć takich danych, ponieważ życie ludzi może na tym polegać.

Wniosek

Ознакомившись с видео в этой статье можно получить дополнительные сведения о классификации этого изделия. Также если основываться на статье, которая приведена выше, стоит сделать вывод о том, что все данные в названии материала имеют определенное значение, определяющее технические характеристики продукции (см.также статью «Правильный ремонт трещин в бетоне»).

Dodaj komentarz